Tjänster
Logo AB LSu ByggkonsultNär Ni behöver anlita en byggkonsult i Umeå är Ni välkommen att kontakta

LSu Byggkonsult. Byggbranschen styrs av lagar och förordningar och

vår byggnadsingenjör Lennart Sundström har över 40 års erfarenhet

att tillföra till ert framgångsrika byggprojekt.


Som konsult ska man av hävd vara neutral och objektiv i sitt yrkesutövande.

Konsulten får inte ha några intressen som kan korsa uppdragsgivarens.


Rollen som byggkonsult är att i varje situation söka optimala lösningar

åt sin beställare.Exempel på tjänster: • Kontrollansvarig enligt PBL, behörighet K
 • Mindre bygglovsärenden
 • Projekteringsledning
 • Projektledning
 • Betongrelaterade investeringar,    marknadsanalyser inom området
 • Kontroll
 • Daglig tillsyn
 • Åtgärdsprogram
 • Marknadsanalyser
 • Kostnadskalkyler
 • Konditionsbesiktningar med åtgärdsförslag
 • Utredningsuppdrag
 • Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P

Copyright 2019 AB LSu Byggkonsult.                         Tjänster    Företaget    Kontakt    Sajtkarta

Bookmark and Share